Přídavky na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky, žádost, zvýšení

Přídavky na bydlení jsou určeny pro ty rodiny (domácnosti), které mají vysoké náklady na bydlení a spíše nízké příjmy. Jestli máte nárok na příspěvek a kolik byste mohli dostat v roce 2024, si můžete spočítat v této online kalkulačce.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, na kterou mohou mít nárok všechny rodiny (domácnosti), které mají vysoké náklady na bydlení (nájem, platby za služby nebo energie) a které mají nižší příjmy.

Na příspěvek na bydlení, je nárok při bydlení ve vlastním bytě nebo domě, v družstevním bytě, při bydlení v nájmu nebo podnájmu. Nárok je i při bydlení základě služebnosti (věcné břemeno). Nárok může být i u rekreační nemovitosti (chata nebo chalupa).

Na přídavky na bydlení, není nárok při bydlení na ubytovně, u podnájmu jen části bytu, při bydlení v nějakém nebytovém prostoru, apod. V některých z těchto případů, ale může případně být nárok na doplatek na bydlení (spadá pod dávky hmotné nouze).

Kdo má nárok na přídavky na bydlení v roce 2024?

V posledních dvou letech, se měnily podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. Došlo například ke sjednocení podmínek (příjmy se nově posuzují stejně v celé ČR, dříve byly odlišné podmínky v Praze), došlo ke zjednodušení (nová online žádost, kde je potřeba dokládat jen minimum dokumentů). Výrazně se změnily i tabulky normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2024 nedochází k žádné valorizaci a naopak se ruší paragraf 26a, není tedy již dále aplikováno mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč).

Na přídavky na bydlení, může mít i „díky“ vysoké inflaci nárok poměrně hodně domácností (rodin). Mezi základní podmínky, při kterých je nárok na příspěvek na bydlení, patří především:

 • Náklady na bydlení (nájem, platby za energie nebo služby) musí být vyšší než 30% průměrného čistého příjmu (průměr za všechny osoby ve společné domácnosti)
 • Náklady na bydlení nesmí být nepřiměřeně vysoké (30% průměrného příjmu nesmí být více, než normativ pro daný typ bydlení a lokalitu)
 • Musí se jednat o podporované bydlení (vlastní byt nebo dům, družstevní byt, nájemní nebo podnájemní smlouva na celý byt, věcné břemeno, apod.; byt (byt/dům/soubor místností) musí splňovat podmínky k trvalému bydlení)
 • Dokládají se příjmy a zaplacené náklady na bydlení (u online žádosti, se dokumenty dokládají až na vyžádání, většinu informací si Úřad práce ověří sám)
 • Žádost může podávat jen majitel bytu (v případě manželů může podat žádost kterýkoliv z nich), nebo ten, kdo má platnou nájemní/podnájemní smlouvu)

Kalkulačka pro výpočet nároku na přídavky na bydlení v roce 2024

Pokud by vás zajímalo, jestli můžete mít nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste mohli dostat od Úřadu práce (kde se příspěvek na bydlení vyřizuje), pak si to můžete sami vypočítat v této kalkulačce pro výpočet v roce 2024 (poslední aktualizace podmínek platí od 1. ledna 2024, kdy došlo ke snížení normativních nákladů na bydlení a ke změně některých podmínek).

Pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení, je nutné znát průměrný čistý měsíční příjem (průměr za kalendářní čtvrtletní, za všechny osoby). Dále průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem, energie, služby – opět průměr za kalendářní čtvrtletí). A nakonec o nárok rozhoduje i lokalita (velikost města/obce), počet osob (které v bytě skutečně bydlí) a forma bydlení.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Jak požádat o přídavky na bydlení – online žádost, dokumenty

O příspěvek na bydlení, si můžete požádat více způsoby. Nejjednodušší možností je nová online žádost. Vyplnění toho formuláře (online aplikace) je poměrně snadné, a ve většině případů ani není potřeba dokládat nějaké další dokumenty nebo potvrzení (ty si ale Úřad práce může vyžádat, pokud budou nějaké pochybnosti/nejasnosti).

 • Online žádost přes internet (online aplikace pro žádost zde) – přídavky je možné vyřídit i jenom online, přes internet (u online žádosti, je potřeba ověřená elektronická identita – bankovní identita, datová schránka, MojeID, nebo jiná; online se dají přídavky vyřídit i bez papírových dokumentů)
 • Osobní žádost na Úřadu práce (seznam poboček zde) – přídavky je možné vyřídit osobně, na místním Úřadu práce (v místě, kde je byt/dům pro který se bude žádat o příspěvek; místo kde máte trvalé bydliště, není až tak podstatné)
 • Vyřízení poštou (adresy poboček ÚP zde) – žádost o příspěvek na bydlení, je možné na Úřad práce zaslat i poštou (lepší je poslat doporučeně; formuláře žádosti o příspěvek a další potvrzení je možné najít na webu MPSV zde).
 • Vyřízení elektronicky (adresy poboček ÚP zde) – kromě online žádosti, je možné o přídavky požádat i prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem (elektronické verze formuláři je možné najít na webu MPSV zde).

Poznámka: Ve výsledku můžete použít i poštovního holuba, pokud by zvládl unést všechny potřebné papíry a pokud by dokázal trefit na pobočku Úřadu práce 🙂

Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na bydlení v roce 2024?

V roce 2024 se Úřady práce potýkají se zvýšeným množstvím žádostí o sociální dávky. Kromě běžných sociálních dávek (jako jsou právě přídavky na bydlení, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, nebo dávky hmotné nouze), musí úřady práce vyřizovat i žádosti o dávky a podporu pro Ukrajince.

Bohužel tedy není žádnou velkou výjimkou, že vyřízení žádosti o některé sociální dávky trvá i delší dobu. Podle zákona má Úřad práce 30 dní na vyřízení žádosti.

To ale neznamená, že vám do 30 dnů musí přijít peníze na účet. Těch 30 dní je pouze na to, aby úřad nějak reagovat na váš požadavek. Pokud jsou v žádosti nějaké chyby nebo nejasnosti, pak se vyřízení žádosti může prodloužit.

Během posledních 2 roků není výjimkou, že úřady nestíhají vyřizovat žádosti ani během zákonné lhůty. Je to podobné, jako situace okolo vyřizování důchodů, kde je také velké zpoždění (na vyřízení důchodů mají úřady dokonce až 90 dní, a přesto nestíhají).

Jaké dokumenty jsou potřeba pro vyřízení žádosti o sociální dávky (příspěvek na bydlení)

Pokud si budete přídavky na bydlení vyřizovat přes internet (nejjednodušší možnost je použít online žádost – viz výše), pak stačí všechny údaje vyplnit jen online. Neměly by být potřeba žádné dokumenty nebo potvrzení.

Pokud ale budou nějaké pochybnosti, nejasnosti či chyby, pak si Úřad práce může vyžádat všechny potřebné dokumenty (stejně, jako když si půjdete přídavky vyřídit osobně na pobočku).

U přídavků na bydlení se dokládá:

 • Průměrná výše příjmu – dokládají se příjmy za všechny osoby, které v bytě bydlí (výjimkou jsou například příjmy dětí z nějaké letní brigády, apod.); mezi příjmy se počítá jak výplata ze zaměstnání (včetně DPP a DPČ), tak i příjmy z podnikání, nemocenská, mateřská, rodičovská, důchod (invalidní, starobní), podpora v nezaměstnanosti, a další příjmy
 • Průměrná výše nákladů na bydlení – dokládá se zaplacený nájem, zaplacené platby za energie (elektřina, voda, plyn, teplo, apod.) a zaplacené náklady za služby (poplatky za popelnice, úklid společných prostor v bytovém domě, společná televizní anténa (nejedná se o televizní a rozhlasový poplatek), a jiné).
 • Mohou být potřeba i další dokumenty a doklady – potvrzení o studiu u dětí, potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce, potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o výživném (o alimentech), nájemní nebo podnájemní smlouva, osobní doklady nebo i další

Příjmy a náklady na bydlení, se musí dokládat 2x za rok (obvykle v lednu a v červenci). Ostatní dokumenty se zpravidla dokládají jen u první žádosti o příspěvek (nebo případně když je nějaká změna – například při narození dalšího dítěte, apod.).

Kdy chodí sociální dávky na účet – kdy dostanu příspěvek na bydlení?

Většina sociálních dávek, se vyplácí pravidelně každý měsíc (platí to například pro přídavky na bydlení, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, apod.).

Úřady práce vyplácí sociální dávky v průběhu měsíce. Výplatní termíny (termín, kdy úřad odesílá peníze na účet nebo složenkou na poštu), se liší v jednotlivých lokalitách (různé Úřady práce mají různé výplatní termíny – někdy i několik během měsíce).

Sociální dávky se také vyplácí zpětně. V aktuálním měsíci (například v červenci) dostáváte sociální dávky za předchozí měsíc (za červen).

Pokud vám peníze nepřijdou v obvyklou dobu (v běžný výplatní termín), pak je nutné kontaktovat Úřad práce. U první žádosti, ale může být zpoždění – viz výše, úřady nestíhají.