Kalkulačka: Kolik je nemocenská po skončení zaměstnání v roce 2024?

Na placenou neschopenku máte nárok i po výpovědi. Ale jen do 7 dní od skončení zaměstnání. Pak už nárok na nemocenskou jako nezaměstnaní nemáte. Do 7 dní je ale nárok stejný jako u zaměstnanců. Za prvních 14 dní nic nedostanete. Nárok je až na nemocenské dávky od 15 dne.

Když skončíte v zaměstnání, zvláště když dostanete výpověď, pak je to zcela jistě nepříjemná situace. A pokud se to sejde tak nešťastně, že po skončení pracovního poměru ještě onemocníte, může vás trápit otázka, jak je to s nárokem na nemocenskou?

Nárok na placenou neschopenku po skončení zaměstnání?

Pokud onemocníte do 7 kalendářních dní od ukončení zaměstnání ( a je jedno jestli se jedná o výpověď, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, ukončení pracovního poměru na dobu určitou nebo dohodou), pak máte nárok na nemocenské dávky stejně, jako v době, kdy jste byli zaměstnaní.

Takže i když už jste nezaměstnaní, budete dostávat nemocenské dávky. Pokud by to ale bylo již více než 7 dní od ukončení zaměstnání, pak při nemoci už nic nedostanete (jako nezaměstnaní na Úřadu práce nemáte nárok na placenou neschopenku).

Kolik je nemocenská po skončení zaměstnání?

Pracovní neschopnost po ukončení pracovního poměru, se ale od klasické neschopenky v zaměstnání přece jen trochu liší:

  • Když pracujete v zaměstnání a onemocníte, tak během prvních 14 dnů, vám nemocenskou platí zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele)
  • Od 15 dne pak dostáváte nemocenské dávky od ČSSZ
  • Když ale onemocníte po skončení pracovního poměru, pak za prvních 14 dnů neschopenky, vám nikdo nic neplatí (jako nezaměstnaní už nedostáváte mzdu, a tudíž není nárok ani na náhradu mzdy)
  • Po skončení zaměstnání máte nárok, až na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence

Výpočet: Kolik je nemocenská po skončení zaměstnání v roce 2024?

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

Výpočet nemocenské po skončení pracovního poměru

Pro výpočet nemocenských dávek po skončení pracovního poměru, platí stejné podmínky, jako pro výpočet nemocenské během zaměstnání:

  • Nárok na nemocenské dávky je od 15 dne
  • Nemocenskou dostáváte za každý kalendářní den (včetně víkendů a státních svátků)
  • Prvních 30 dní je to 60% z vyměřovacího základu
  • Od 31 do 60 dne je to 66 % z vyměřovacího základu
  • Od 61 dne je to 72% z vyměřovacího základu
  • Na placenou neschopenku je nárok maximálně 380 dní (je možnost prodloužení o 350 dní)

Z čeho se počítá nemocenská po skončení zaměstnání?

Výpočet nemocenské vychází z vašeho příjmu v posledním zaměstnání. Výpočet se provádí na základě hrubého příjmu (hrubé mzdy).

Rozhodující je denní vyměřovací základ. Ten se dá zjednodušeně spočítat, jako součet všech hrubých příjmů za posledních 12 měsíců (měsíc zahájení neschopenky se už nepočítá), který se vydělí počtem dní (365 dní nebo méně, pokud je tam i jiná neschopenka, nebo jiné vyloučené dny).

Vypočítaný denní vyměřovací základ se pak redukuje (snižuje). Do hrubé mzdy cca 44 700 Kč, je to 90%. Z vyššího příjmu se započítá jen 60% nebo jen 30%. Nad určitou výši hrubé mzdy, se už vyměřovací základ pro nemocenskou dále nezvyšuje.

Výpověď ze zaměstnání během neschopenky

V předchozí části jsme si psali jak to je, když onemocníte po skončení zaměstnání. Něco lehce jiného je ale situace, kdy je zaměstnání ukončeno v průběhu neschopenky.

Platí, že během pracovní neschopnosti, vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Pracovní poměr ale může skončit, pokud je na dobu určitou. Nebo když jste ve zkušební době (tam je ochrana jen prvních 14 dní). Nebo i v dalších případech (např. když zaniká firma, kde jste zaměstnaní). Také můžete vy sami dát výpověď, nebo uzavřít dohodu.

Pokud je zaměstnání ukončeno během neschopenky, pak se nic neděje. Nárok na nemocenské dávky tím nezaniká. I nadále byste byli v pracovní neschopnosti a čerpali nemocenské dávky ve stejné výši, jako před skončením zaměstnání. A po skončení neschopenky, vám pak může vznikat nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

Neschopenka během výpovědní doby

Pokud onemocníte během výpovědní doby. A pokud by měla neschopenka pokračovat i po skončení výpovědní doby, tak se výpovědní lhůta na dobu trvání neschopenky pozastaví. Byli byste tedy zaměstnaní po celou dobu na neschopence. A výpověď by doběhla až po vašem uzdravení. Pak by teprve došlo k ukončení pracovního poměru, a vy byste se museli vydat na Úřad práce.

Týká se to ale jen situace, kdy vám dal výpověď zaměstnavatel. Pokud by se jednalo o výpověď ze strany zaměstnance, tak se výpovědní doba kvůli neschopence neprodlužuje.