Půjčky v insolvenci na směnku

Půjčky pro lidi v insolvenci nenabízí ani banky, ani většina nebankovních společností. Lidé, kterým soud schválil oddlužení, jsou z pohledu finančních společností extrémně rizikoví klienti.

Půjčit si peníze, když jste v insolvenci, je velmi složité. Už samotný insolvenční zákon, podle kterého se řídí osobní bankrot (oddlužení fyzické osoby), totiž omezuje možnost, aby si lidé v insolvenci půjčovali peníze. V zákoně se konkrétně například mluví o tom, že v průběhu schváleného oddlužení, nesmí dlužník „nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit“.

I to je jeden z důvodů, proč lidem v exekuce banky, ani většina nebankovních společností peníze nepůjčí. Tím hlavním důvodem, proč je získání půjčky pro lidi v insolvenci tak složité je to, že během oddlužení, je jakýkoliv případný dluh, ve své podstatě nevymahatelný.

Pokud má dlužník nějaký cenný majetek, jak jej musí během insolvence prodat. Pokud má dlužník nějaké příjmy, pak mu z nich insolvenční správce zabavuje zákonem dané maximum (zpravidla dvě třetiny čisté mzdy nad hranicí nezabavitelné částky).

Takže jakýkoliv věřitel ví, že pokud by mu člověk v insolvenci přestal půjčku splácet, tak je pro něj v podstatě nevymahatelná. S vymáháním by musel počkat jedině na dobu, po skončení insolvence, což je až několik roků (3 – 5 roků).

Půjčka i pro lidi v insolvenci

Přesto ale existují i půjčky pro lidi v insolvenci (jen se jim tak neříká). Někdy je možné získat krátkodobou nebankovní půjčku, tak jako jakýkoliv jiný klient. I když je insolvenční rejstřík, kde jsou vedeni všichni lidé v insolvenci veřejně dostupný, ne každá nebankovní finanční společnost do něj nahlíží.

Někdy je tak možné získat krátkodobou nebankovní půjčku, i když jste v insolvenci. Obvykle se ale jedná jen o pár tisíc korun. Zpravidla jde jen o částky do 10 000 Kč nebo do 20 000 Kč. Které navíc musíte vracet již během velmi krátké doby (obvykle do 30 dnů).

Půjčky na směnku pro lidi v insolvenci nebo exekuci

Jinou možností, jak získat peníze, když jste v insolvenci, nabízí soukromé půjčky nebo obecněji půjčky na směnku.

Tyto specifické finanční půjčky, bývají zpravidla nabízeny těm lidem, kteří nemají jinak šanci získat peníze jinou formou.

Půjčky na směnku mohou být jen na pár desítek tisíc korun nebo i na podstatně vyšší sumu peněz. Je to hodně individuální. Hodně záleží na tom, za jakým konkrétním účelem chcete půjčit peníze. A také na tom, jak doložíte svoji schopnost půjčené finanční prostředky zase vrátit.

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, půjčky lidem v insolvenci jsou pro věřitele poměrně značně rizikové. Jednak lidé v insolvenci již v minulosti měli problémy se splácením svých závazků (jinak by ani nebyli v insolvenci) a současně jsou jen omezené možnosti, jak případně vymáhat dluhy, pokud by nespláceli.

Půjčky na směnku s úrokem 100% a více

I proto mají půjčky na směnku pro lidi v insolvenci, poměrně hodně nevýhodné podmínky. Není velkou výjimkou, že za půjčení peněz zaplatíte úrok i ve výši 50 – 100%. Takže když si půjčíte 100 000 Kč, pak musíte vrátit minimálně 150 000 Kč, ale obvykle spíše 200 000 Kč nebo i více.

Půjčovat si peníze, když jste v insolvenci a usilujete o oddlužení, je tedy poněkud neprozřetelné. Je zde i určité riziko, že by se o tom, mohl dozvědět soud nebo insolvenční správce a mohlo by dojít i ke zrušení probíhajícího oddlužení (insolvence). Pak byste při řešení svých dluhů byli zase na začátku.

Jistě, i během insolvence mohou nastat nějaké situace, kdy potřebujete krátkodobě půjčit peníze. Pokud je to ale možné, je to lepší řešit formou půjčky od někoho známého nebo od někoho z rodiny, než hledat na internetu nějaké velmi drahé půjčky na směnku. Ty by ve výsledku mohly vést jen k tomu, že se dostanete ještě do větších finančních potíží.