Insolvenční kalkulačka 2021 – výpočet srážek při oddlužení od 1. 1. 2021

Při oddlužení (insolvenci) vám budou prováděny srážky z platu, nebo z jiného příjmu. Srážky se provádí buď 3 roky, nebo až 5 roků. Při insolvenci vám zůstává jenom nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Insolvence (neboli osobní bankrot či oddlužení u soudu), je jednou z možností, jak řešit vysoké dluhy a exekuce, které reálně nejste schopni splácet. Při oddlužení jsou dvě možnosti. Buďto se oddlužení provádí rozprodejem vašeho majetku, nebo splátkovým kalendářem. Pak vám po dobu 3 nebo 5 roků strhávají peníze z platu (nebo i jiného příjmu) stejně, jako když máte exekuci na plat z důvodu přednostní pohledávky.

Při oddlužení vám z platu (nebo i jiného příjmu), bude zůstávat jen nezabavitelná částka a k tomu ještě jedna třetina ze zbytku mzdy. Není to mnoho peněz. Pokud budete splácet alespoň minimální splátku, pak máte velkou jistotu, že za 3 nebo 5 roků, bude zbytek dluhů „smazán“ a vy zase budete moci žít bez dluhů a bez exekucí

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek 2021

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2021

Nezabavitelná částka při insolvenci je stejná, jako nezabavitelné minimum při exekuci. V roce 2021 se nezabavitelná částka od ledna zvýší. Ale jen o málo.

  • Od 1. 1. 2021 se základní nezabavitelná částka zvyšuje na 7873 Kč (v roce 2020 to bylo 7771,50 Kč)

Pokud máte navíc manželku nebo manžela, nebo nějaké děti, vůči kterým máte vyživovací povinnosti (tj. děti do 18 roků, resp. do 26 roků), pak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje. Za každou takovou osobu (dítě, manželku, manžela) se od 1. 1. 2021 nezabavitelné minimum zvýší o 2624,30 Kč.

Výpočet insolvence – kolik jsou splátky při oddlužení?

Výpočet insolvenčních srážek není nijak složitý. Výpočet se provádí vždy z čistého příjmu (z výplaty nebo i z dalších příjmů).

Při výpočtu se nejprve stanoví nezabavitelné minimum. Zbytek mzdy se pak rozdělí na třetiny. Pokud by byl zbytek mzdy vyšší než 20 994 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen částka 20 994 Kč a vše nad tuto částku dostane insolvenční správce.

Při oddlužení splátkovým kalendářem pak dostáváte jednu třetinu ze zbytku mzdy (maximálně to tedy může být jedna třetina z 20 994 Kč). Vše ostatní dostává insolvenční správce

Z jakých příjmů se provádí srážky při insolvenci?

Při oddlužení jsou prováděny srážky nejenom z platu. Srážky je možné provádět i z různých dalších příjmů:

Během oddlužení máte mimo jiné povinnost nahlásit insolvenčnímu správci i všechny mimořádné příjmy. Třeba i to, když vám vrátí nějaký přeplatek na službách, pokud dostanete v práci nějakou mimořádnou prémii. Také i další příjmy jako může být nějaká výhra nebo dědictví.

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení)

Při oddlužení je několik možností, jak dlouho musíte splácet:

  • Insolvence na 3 roky, pokud ta tu dobu zaplatíte alespoň 60% svých dluhů
  • Insolvence na 3 roky, pokud jste starobní důchodce, nebo invalidní důchodce ve II nebo III stupni, případně pokud velká část vašich dluhů vznikla před vaším 18 rokem
  • Insolvence na 5 roků = to je nejčastější doba splácení při oddlužení (od poloviny roku 2021, by se ale měla insolvence zkrátit jen na 3 roky všem)
  • Kratší doba – insolvence pochopitelně končí ve chvíli, kdy zaplatíte 100% svých dluhů

Minimální měsíční splátka při insolvenci

Při žádosti o oddlužení, kterou podáváte k soudu, musíte být schopni doložit, že budete schopni splácet alespoň minimální splátku. Minimální splátka při oddlužení je určena tím, kolik stojí insolvence.

Po dobu splácení během oddlužení máte přiděleného insolvenčního správce, který na vás dohlíží. Ten si za svoje služby účtuje částku 900 Kč měsíčně (bez DPH, s DPH je to případně 1089 Kč).

Aby vám soud povolil oddlužení, musíte doložit, že budete schopni zaplatit náklady na insolvenčního správce, a minimálně stejnou částku zaplatíte i na úhradu dluhů. Minimální splátka při insolvenci je tedy 1800 Kč (bez DPH).

Oddlužení i pro lidi bez příjmu

Pokud byste nebyli schopni splácet ani toto minimum, pak vám soud oddlužení nedovolí. Co když ale někdo nemá žádné příjmy?

Určitým řešením může být to, že takový dlužník uzavře darovací smlouvu s někým z rodiny (nebo jinou osobou), která se zaváže, že bude dlužníkovi každý měsíc přispívat takovou částku, aby byl schopen uhradit alespoň minimální splátku. Pak by soud mohl oddlužení schválit, i když jste bez příjmu.