Insolvenční kalkulačka 2022 – výpočet srážek při oddlužení od 1. 4. 2022

Při oddlužení (insolvenci) vám budou prováděny srážky z platu, nebo z jiného příjmu. Srážky se provádí buď 3 roky, nebo až 5 roků. Při insolvenci vám zůstává jenom nezabavitelná částka a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Insolvence (neboli osobní bankrot či oddlužení u soudu), je jednou z možností, jak řešit vysoké dluhy a exekuce, které reálně nejste schopni splácet. Při oddlužení jsou dvě možnosti. Buďto se oddlužení provádí rozprodejem vašeho majetku, nebo splátkovým kalendářem. Pak vám po dobu 3 nebo 5 roků strhávají peníze z platu (nebo i jiného příjmu) stejně, jako když máte exekuci na plat z důvodu přednostní pohledávky.

Při oddlužení vám z platu (nebo i jiného příjmu), bude zůstávat jen nezabavitelná částka a k tomu ještě jedna třetina ze zbytku mzdy. Není to mnoho peněz. Pokud budete splácet alespoň minimální splátku, pak máte velkou jistotu, že za 3 nebo 5 roků, bude zbytek dluhů „smazán“ a vy zase budete moci žít bez dluhů a bez exekucí

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek od 1. dubna 2022

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Způsob výpočtu
Základní výpočet nezabavitelné částky v této kalkulačce, vychází z metodiky Ministerstva spravedlnosti (která zahrnuje mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, tj. nezabavitelná částka je 9138,75 Kč). Některé soudy mají odlišný právní názor a nezabavitelná částka může být stanovena nižší (tj. 8298,75 Kč) - tento výpočet je možné zvolit příslušnou volbou.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022

Nezabavitelná částka při insolvenci je stejná, jako nezabavitelné minimum při exekuci. V roce 2022 se nezabavitelná částka zvýší minimálně 2x. Oproti předchozímu roku, se nezabavitelné minimum zvyšuje na začátku roku (od 1. 1. 2022 dochází k běžné valorizaci normativních nákladů na bydlení), a dále pak od začátku dubna 2022 (kdy se zvyšuje životní minimum).

Kromě toho, je zde i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022, a které platí zpětně od začátku roku 2022. Dle výkladu Ministerstva spravedlnosti, by se i toto mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (o 1120 Kč), mělo podílet na výpočtu nezabavitelné částky při insolvenci. Některé soudy, ale mají odlišný názor, takže jsou v tom aktuálně trochu zmatky.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

  • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Výpočet insolvence – kolik jsou splátky při oddlužení?

Výpočet insolvenčních srážek není nijak složitý. Výpočet se provádí vždy z čistého příjmu (z výplaty nebo i z dalších příjmů).

Při výpočtu se nejprve stanoví nezabavitelné minimum. Zbytek mzdy se pak rozdělí na třetiny. Pokud by byl zbytek mzdy vyšší než 24 370 Kč (nebo 22 130 Kč, pokud by neplatil výklad ministerstva), pak se na třetiny rozdělí jen částka 24 370 Kč (nebo 22 130 Kč) a vše nad tuto částku dostane insolvenční správce.

Při oddlužení splátkovým kalendářem pak dostáváte jednu třetinu ze zbytku mzdy (maximálně to tedy může být jedna třetina z 24 370 Kč nebo z 22 130 Kč). Vše ostatní dostává insolvenční správce

Z jakých příjmů se provádí srážky při insolvenci?

Při oddlužení jsou prováděny srážky nejenom z platu. Srážky je možné provádět i z různých dalších příjmů:

Během oddlužení máte mimo jiné povinnost nahlásit insolvenčnímu správci i všechny mimořádné příjmy. Třeba i to, když vám vrátí nějaký přeplatek na službách, pokud dostanete v práci nějakou mimořádnou prémii. Také i další příjmy jako může být nějaká výhra nebo dědictví.

Jak dlouho trvá insolvence (oddlužení)

Při oddlužení je několik možností, jak dlouho musíte splácet:

  • Insolvence na 3 roky, pokud ta tu dobu zaplatíte alespoň 60% svých dluhů
  • Insolvence na 3 roky, pokud jste starobní důchodce, nebo invalidní důchodce ve II nebo III stupni, případně pokud velká část vašich dluhů vznikla před vaším 18 rokem
  • Insolvence na 5 roků = to je nejčastější doba splácení při oddlužení
  • Kratší doba – insolvence pochopitelně končí ve chvíli, kdy zaplatíte 100% svých dluhů

Minimální měsíční splátka při insolvenci

Při žádosti o oddlužení, kterou podáváte k soudu, musíte být schopni doložit, že budete schopni splácet alespoň minimální splátku. Minimální splátka při oddlužení je určena tím, kolik stojí insolvence.

Po dobu splácení během oddlužení máte přiděleného insolvenčního správce, který na vás dohlíží. Ten si za svoje služby účtuje částku 900 Kč měsíčně (bez DPH, s DPH je to případně 1089 Kč).

Aby vám soud povolil oddlužení, musíte doložit, že budete schopni zaplatit náklady na insolvenčního správce, a minimálně stejnou částku zaplatíte i na úhradu dluhů. Minimální splátka při insolvenci je tedy 1800 Kč (bez DPH, s DPH je to 2178 Kč).

Oddlužení i pro lidi bez příjmu

Pokud byste nebyli schopni splácet ani toto minimum, pak vám soud oddlužení nedovolí. Co když ale někdo nemá žádné příjmy?

Určitým řešením může být to, že takový dlužník uzavře darovací smlouvu s někým z rodiny (nebo jinou osobou), která se zaváže, že bude dlužníkovi každý měsíc přispívat takovou částku, aby byl schopen uhradit alespoň minimální splátku. Pak by soud mohl oddlužení schválit, i když jste bez příjmu.