Kalkulačka – výpočet: Kolik je podpora v nezaměstnanosti 2024?

Pokud přijdete o práci a půjdete si na Úřad práce požádat o podporu, pak se vám výše podpory bude počítat z toho, jaká byla vaše čistá mzda v posledních 3 měsících v zaměstnání

Zajímalo by vás, kolik peněz dostanete, pokud v roce 2024 přidejte o práci? Kolik je maximální nebo minimální podpora v nezaměstnanosti? Jaké jsou podmínky, a kdo má nárok na podporu? A z čeho se vlastně počítá to, kolik peněz budete dostávat od Úřadu práce?

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Podpora v nezaměstnanosti vychází především z toho, jaká byla vaše čistá mzda. Pokud přijdete o práci a půjdete si na Úřad práce požádat o podporu, pak se vám výše podpory bude počítat z toho, jaká byla vaše čistá mzda v posledních 3 měsících v zaměstnání (resp. přesněji – z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí se vypočítá průměrný čistý měsíční výdělek, což je něco trochu jiného, než samotná čistá mzda, rozdíl ale zpravidla není příliš velký).

Pokud byste si šli o podporu požádat třeba v březnu 2024, pak se bude podpora počítat z příjmů za říjen 2023 až prosinec 2023. Pokud byste o podporu žádali až v dubnu 2024, pak se již podpora bude počítat z doby leden 2024 až březen 2024.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

V této kalkulačce si můžete sami vypočítat, jak vysokou podporu byste dostávali, pokud byste byli v roce 2024 nezaměstnaní. Do kalkulačky zadávejte průměrnou čistou mzdu z posledního zaměstnání za poslední kalendářní čtvrtletí. Přesnou částku vám při ukončení zaměstnání spočítá mzdová účetní, pro orientační výpočet, ale můžete použít jednoduchý průměr za poslední 3 měsíce.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Přísnější podmínky pro získání podpory v roce 2024

Od začátku roku 2024, platí přísnější podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce. Zpřísnění se bude týkat především opakované žádosti o podporu.

V novém zaměstnání, bude nově nutné odpracovat minimálně 5 měsíců (v některých případech dokonce minimálně 9 měsíců), aby mohl být nárok na další podporu v nezaměstnanosti.

Od ledna 2024 se mění i další podmínky – vice informací najdete zde

Kolik je maximální a minimální podpora v roce 2024?

U podpory v nezaměstnanosti je stanovena určitá maximální částka. Takže i kdybyste měli velmi vysokou výplatu, vaše podpora bude mít určitý „strop“.

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti je v roce 2024 = 24 608 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci je v roce 2024 = 27 578 Kč

Více než je uvedeno výše, tedy nemůžete dostat. Nic jako minimální podpora v nezaměstnanosti ale neexistuje. Pokud jste měli třeba jen minimální mzdu, nebo pracovali jen na částečný úvazek a dostávali jen pár tisíc korun, pak bude i vaše podpora v nezaměstnanosti adekvátně nízká.

Jak se vypočítá podpora v nezaměstnanosti?

Jak již bylo uvedeno výše, pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující vaše výplata. Druhou věcí, která zásadně ovlivňuje výši podpory je to, jak byl pracovní poměr ukončen.

Za běžných podmínek je výše podpory v nezaměstnanosti odstupňována:

  • První dva měsíce je podpora 65%
  • Druhé dva měsíce je podpora 50%
  • Zbytek doby je podpora 45%

Výše uvedené rozdělení platí pro případy, kdy vás ze zaměstnání propustí (výpověď dá zaměstnavatel), nebo když je zaměstnání ukončeno na základě nějakého vážného důvodu. Pokud ale výpověď dáte vy, nebo je uzavřena dohoda se zaměstnavatelem bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Jednou z hlavních podmínek, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti je především to, že v posledních dvou letech (posledních 24 měsíců) máte „splněno“ nejméně 12 měsíců „v zaměstnání“ – resp. započítává se doba účasti na důchodovém pojištění (kam může spadat i tzv. náhradní doba, jako je třeba mateřská nebo rodičovská).

U nároku na podporu v nezaměstnanosti pak ještě může hrát roli, kdy naposledy jste dostávali podporu. Pokud jste nezaměstnaní, berete podporu, nastoupíte do nového zaměstnání, kde jste třeba jen dva měsíce, na novou podporu vám nárok vznikat nebude.

Podobné to může být i v případě, kdy jste ze zaměstnání propuštěni z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, nebo když vás úřad práce vyřadí z důvodu porušení nějakých podmínek. Pak je obvykle lhůta 6 měsíců kdy na podporu (nebo na zařazení do evidence Úřadu práce) nárok nemáte.