Exekuční kalkulačka a výpočet exekuce 2024 – přednostní a nepřednostní

Výpočet přednostní exekuce je stejný, jako výpočet srážek při insolvenci. Na přednostní srážky může padnout podstatně větší část výplaty. U nepřednostní exekuce zůstane více peněz. Od ledna 2024 se snížilo nezabavitelné minimum. A další změny se plánují i během roku 2024.
Od začátku roku 2024, to mají lidé v exekuci zase o něco málo těžší. Snížila se jim totiž nezabavitelná částka. A proto jim při srážkách z platu (nebo z jiného příjmu), může zůstávat méně peněz. Rozdíl oproti minulému roku, může být i 1000 Kč, nebo i více.

Nemusí to být ale jediná špatná zpráva v roce 2024. Vláda nyní údajně připravuje zavedení minimální splátky za dluhy v exekuci.

Mělo by to být 6% – 10% z minimální mzdy (minimálně cca 1200 – 1900 Kč měsíčně). A údajně se zvažuje i změna výpočtu nezabavitelné částky (přestala by se započítávat manželka).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci 2024

Od ledna 2024 (projeví se ve výplatě od února) se snížilo nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce. Oproti předchozímu roku, je to snížení skoro o 1000 Kč (u lidí s dětmi a/nebo s manželem/manželkou) je to i více.

Nezabavitelné minimum exekuce 2024:

  • Základní nezabavitelná částka = 12 705 Kč
  • Nezabavitelná částka dítě = 3 176 Kč
  • Nezabavitelná částka manželka = 3 176 Kč
  • Plně zabavitelná částka = 28 586 Kč

Snížení nezabavitelné částky, se týká výpočtu přednostní i nepřednostní exekuce, nebo i výpočtu srážek během oddlužení (při insolvenci).

Exekuční kalkulačka 2024 – Výpočet srážek z čisté mzdy (nebo z jiného příjmu)

V následující kalkulačce pro výpočet exekuce 2024, si můžete zvolit typ exekuce – přednostní x nepřednostní.

Výpočet srážek je stejný pro všechny různé druhy příjmů. Obvykle se srážky provádí z čisté mzdy (srážky se ale nevztahují na diety nebo příspěvek na stravování).

Srážky na exekuci, se ale mohou týkat i důchodu, podpory v nezaměstnanosti, nemocenské, mateřské, rodičovské, příjmů z různých brigád (DPP nebo DPČ). Do exekuce může spadat i odměna pěstouna, invalidní důchod, odstupné nebo i některé další příjmy.

Srážky na exekuce se naopak netýkají některých sociálních dávek (příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči). Exekuce se nevztahuje ani na daňový bonus (daňový přeplatek ale spadá do exekuce).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Další kalkulačky:

Co jsou to přednostní pohledávky

Na přednostní pohledávky, se při exekuci strhává z výplaty více peněz. Výpočet je stejný, jako při insolvenci. U přednostní pohledávky, je nárok na nezabavitelné minimum a k tomu už jenom na jednu třetinu ze zbylé části výplaty.

Mezi přednostní pohledávky, patří především dluhy za alimenty (ty mají přednost před dalšími přednostními pohledávkami). A dále jsou to i různé dluhy vůči státu (sociální nebo zdravotní pojištění, daně nebo různé správní poplatky a pokuty). Mezi přednostní pohledávky patří i náhrada škody od soudu.

Přesný seznam, co všechno spadá mezi přednostní pohledávky, je možné najít v paragrafu 279, odstavec 2, Občanský soudní řád (zákon číslo 99/1963 Sb.).

Co je to nepřednostní exekuce

Mezi nepřednostní exekuce spadá velká většina dluhů. Vše, co není vyjmenováno v paragrafu 279, je nepřednostní pohledávka.

U nepřednostní exekuce, zůstává při srážkách ze mzdy více peněz. Je nárok na nezabavitelné minimum, a k tomu zůstanou ještě dvě třetiny ze zbylé části mzdy.

Rozdíl může být i několik tisíc korun (ve srovnání s tím, kolik zůstane při přednostní exekuci nebo během insolvence).

Do nepřednostních pohledávek se řadí například různé nesplacené půjčky, nezaplacený nájem za byt, dluhy za telefon, dluhy za plyn, elektřinu, vodu, některé nezaplacené pokuty, a různé další pohledávky.

Srovnání: Výpočet přednostní exekuce vs. výpočet nepřednostní exekuce

V následující tabulce se můžete podívat, jaký je rozdíl mezi přednostní a nepřednostní pohledávkou, při výpočtu exekuce na mzdu.

V následujícím příkladu, budeme předpokládat, že dlužník má čistou mzdu 40 000 Kč, má manželku a k tomu 2 děti.

  • Při přednostní exekuci dostane exekutor o cca 6 tisíc korun více
  • Při nepřednostní exekuci je zbytek výplaty po srážkách výrazně vyšší

Tabulka: Výpočet exekuce 2024 z čisté mzdy 40 000 Kč

Výpočet exekuce 2024 Přednostní exekuce Nepřednostní exekuce
Čistá mzda 40 000 Kč 40 000 Kč
Nezabavitelná částka dlužník 12 705 Kč 12 705 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 176 Kč 3 176 Kč
Nezabavitelná částka za děti 6 352 Kč 6 352 Kč
Nezabavitelné minimum celkem 22 234 Kč 22 234 Kč
Srážka na exekuci 11 844 Kč 5 922 Kč
Zbytek mzdy po exekuci 28 156 Kč 34 078 Kč