Pracovní cesta 2024: Kolik je příspěvek na jídlo, a kdy je nárok na diety?

Během pracovní cesty (delší než 5 hodin), může být nárok na příspěvek na jídlo. Minimální stravné se od 1. 1. 2024 zvýšilo. Na diety je nárok i v zahraniční. Ten, kdo pojede na pracovní cestu vlastním autem, má nárok i na cestovní náhrady.

Zaměstnanci vyslaní na pracovní (nebo služební) cestu, mají nárok na příspěvek na jídlo. Takzvané „diety“ musí firma poskytnout, pokud pracovní cesta trvá více než 5 hodin. Na diety je nárok „automaticky“ – není potřeba předkládat nějaké účtenky k proplacení.

Kdo má nárok na příspěvek na jídlo během pracovní cesty?

Příspěvek na jídlo (stravné) má sloužit jako kompenzace za zvýšené náklady, pokud se zaměstnanec během pracovní cesty stravuje v restauraci.

Je v zásadě jedno, jestli zaměstnanec během pracovní cesty opravdu platil za nějaké jídlo. Jedná se o paušální částku, na kterou je nárok „automaticky“.

Pokud ale firma zajistí bezplatné, plnohodnotné jídlo (tj. snídani, oběd nebo večeři), tak se stravné krátí. Za plnohodnotné jídlo se ale nepovažuje nějaké „drobné“ občerstvení během jednání.

Kolik je příspěvek na jídlo v roce 2024?

Pro diety, je stanovena minimální částka – na tu je nárok jak v soukromé sféře, tak i u státních zaměstnanců.

Ve státní sféře je stanovena i maximální částka, kolik může být stravné. Pro soukromé firmy, není stanovena maximální částka.

Soukromá firma, tedy může poskytnout diety v libovolné maximální výši (musí dodržet pouze minimální částku danou zákonem a příslušnou vyhláškou).

Od 1. 1. 2024 se zvýšily sazby pro diety během pracovní/služební cesty:

 • Pracovní cesta 5 až 12 hodin – minimálně 140 Kč a maximálně 166 Kč
 • Pracovní cesta 12 až 18 hodin – minimálně 212 Kč a maximálně 256 Kč
 • Pracovní cesta nad 18 hodin – minimálně 333 Kč a maximálně 398 Kč

Pro pracovní cesty v soukromé sféře, jsou podstatné jenom minimální částky – 140 Kč, 212 Kč a 333 Kč.

Kalkulačka: Výpočet kolik bude příspěvek na jídlo během pracovní cesty 2024

Pro výpočet, kolik budou diety během pracovní cesty (nebo během služební cesty), je podstatná délka (a případně i počet dní).

Dále záleží na tom, zda bylo zaměstnavatelem (nebo obchodním partnerem) poskytováno bezplatné jídlo. Před začátkem pracovní cesty, také může být domluveno krácení diet.

Na stravné je nárok i při pracovní cestě do zahraničí – tam se pro výpočet používají jiné sazby, než u tuzemské pracovní cesty – viz kalkulačka diety při cestě do zahraničí 2024.

Kalkulačka stravné (diety) 2024
Délka služební cesty
Počet dní

Poskytnul vám zaměstnavatel jídlo?
Výpočet

Další kalkulačky:

Bezplatné jídlo během pracovní cesty – snížené diety

Pokud je během pracovní cesty poskytováno nějaké bezplatné jídlo, tak je nárok jenom na snížené diety.

Bezplatným jídlem, může být například i snídaně, která je poskytována jako součást ubytování v hotelu. Nebo to může být i oběd či večeře.

Za bezplatné jídlo se nepočítá nějaké „drobné“ občerstvení, které by bylo poskytováno během jednání nebo na nějaké konferenci.

Za každé bezplatné jídlo se diety krátí:

 • Pracovní cesta 5 až 12 hodin – snížení o 70% za každé bezplatné jídlo
 • Pracovní cesta 12 až 18 hodin – snížení o 35% za každé bezplatné jídlo
 • Pracovní cesta nad 18 hodin – snížení o 25% za každé bezplatné jídlo

Pokud tedy někdo pojede na pracovní cestu, která bude trvat 10 hodin, a zaměstnavatel mu přitom zaplatí oběd, tak bude mít nárok na stravné jenom ve výši 30% ze základní sazby.

Pokud by to byla celodenní pracovní cesta (nad 18 hodin), a zaměstnavatel zaplatil oběd, tak bude nárok na snížené diety ve výši 75% základní sazby (pokud by byl zajištěn oběd i večeře, tak bude nárok jenom a 50% ze základní sazby).

Pracovní cesta vlastním autem – na co je nárok?

Pojede-li zaměstnanec na pracovní cestu vlastním autem, tak má kromě stravného, nárok i na cestovní náhrady.

U vlastního auta, je nárok na „příspěvek na benzín“ a dále je nárok na amortizační poplatek, za opotřebení vozidla.

I zde se od 1. 1. 2024 mění sazby, pro výpočet cestovních náhrad:

 • Za 1 km v osobním autě je nárok na 5,60 Kč
 • Za 1 km na motorce je nárok na 1,50 Kč

Pokud byste na pracovní cestu jeli vlastním nákladním autem, autobusem nebo třeba traktorem, tak je nárok na minimálně 11,20 Kč za 1 km (minimálně dvojnásobek základní sazby).

Pracovní cesta vlastním autem – proplacení benzínu nebo nafty

Kromě toho je nárok i proplacení benzínu nebo nafty – buď podle skutečně zaplacené účtenky, nebo podle paušální sazby. Výpočet náhrady za benzín, zohledňuje i průměrnou spotřebu vozila.

V roce 2024 se pro výpočet cestovních náhrad používají tyto sazby pro pohonné hmoty:

 • Benzín 95 oktanů = 39,60 Kč za jeden litr
 • Benzín 98 oktanů = 44,20 Kč za jeden litr
 • Motorová nafta = 40,0 Kč za jeden litr
 • Elektřina = 7,70 Kč za 1 kW

Pro výpočet, kolik budou cestovní náhrady u pracovní cesty v roce 2024, vám může posloužit tato kalkulačka – cestovní náhrady 2024.