Kalkulačka na výpočet výplaty – kolik je čistá mzda v roce 2024?

Pro výpočet výplaty je rozhodující hrubá mzda (nebo hrubý plat u státních zaměstnanců). Z výplaty se strhává především sociální pojištění (7,1%), zdravotní pojištění (4,5%) a daně (15% nebo případně i 23%). Od ledna 2024 se zvýšila minimální výplata na 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu).

Výpočet výplaty je ve výsledku poměrně jednoduchá záležitost. Na začátku je hrubá mzda (zaměstnanci v soukromém sektoru) nebo hrubý plat (státní zaměstnanci).

Z hrubé mzdy (nebo z hrubého platu), se spočítají srážky. A výsledkem je čistá mzda, kterou vám zaměstnavatel posílá na účet (nebo vyplácí v hotovosti, což je už dnes ale spíše jen výjimka).

Výplata se obvykle skládá z pevné složky (paušální částka podle smlouvy, podle počtu odpracovaných hodin) a z pohyblivé složky (což mohou být různé příplatky – za práci v noci, o víkendu, ve svátek, za práci přesčas).

Nebo i je nárok i na různé výkonové složky a osobní ohodnocení (odměny, prémie, apod.). A mohou být vypláceny i různé náhrady (které nejsou mzdou v pravém slova smyslu).

Od začátku roku 2024, se měnily některé podmínky pro výpočet výplaty – nově se platí i nemocenské pojištění (0,6%), změnil se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se platí nad cca 131 tisíc hrubého měsíčně), zrušila se daňová sleva pro studenty nebo se měnily podmínky pro zdanění služebního auta poskytovaného pro osobní účely.

Výpočet čisté mzda – kalkulačka pro výpočet výplaty 2024

Výpočet čisté mzdy, se provádí z hrubé mzdy (nebo z hrubého platu u státních zaměstnanců). Ze mzdy se odečtou všechny zákonné srážky (důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, a daně).

Dále mohou být prováděny i další srážky (například z důvodu exekuce nebo insolvence). Nebo i jiné srážky, na kterých se zaměstnavatel a zaměstnance dohodli (stravenky, apod.).

Při výpočtu výplaty mohou být zohledněny různé daňové slevy (slevy je možné uplatnit v jednom měsíci pouze u jedné firmy).

V některých měsících, je místo mzdy, vyplácena náhrada mzdy – náhrada mzdy za dovolenou, náhrada mzdy za nemoc, náhrada mzdy za státní svátek, nebo i další náhrady.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky:

Kolik je minimální výplata v roce 2024?

Minimální mzda, se v posledních několika letech skoro každý rok od ledna zvyšuje. V roce 2024, se od 1. ledna minimální mzda zvýšila o 1600 Kč na 18 900 Kč (minimální hodinová mzda je 112,50 Kč).

Další zvýšení minimální výplaty, se plánuje i v dalších letech. Během roku 2024, se bude schvalovat změna zákoníku práce – minimální výplata by měla být svázána s tím, kolik je průměrná mzda.

Minimální mzda, by se postupně měla zvýšit až na 47% průměrné mzdy, a bude zavedena automatická valorizace minimální mzdy, podle toho jak se bude měnit průměrná mzda.

Kolik bude minimální výplata v roce 2025?

V roce 2025 (a i v dalších letech), by se minimální výplata měla poměrně rychle zvyšovat. V roce 2025 to už pravděpodobně bude i přes 20 tisíc korun.

Bude se ale rušit zaručená mzda – zůstanou zachovány pouze 4 úrovně zaručeného platu pro státní zaměstnance. V soukromé sféře už od roku 2025, bude zřejmě jenom minimální mzda, a pak už jen to co si dojednají zaměstnanci nebo odbory.

Kolik je sociální pojištění z výplaty v roce 2024?

Od začátku roku 2024, se zvýšilo sociální pojištění, které se zaměstnancům strhává z výplaty. Dříve se platilo pouze důchodové pojištění (6,5%) a od ledna 2024 se platí i nemocenské pojištění (0,6%). Srážka z výplaty na sociální pojištění, se tedy zvýšila na celkových 7,1%.

Kolik je zdravotní pojištění z výplaty v roce 2024?

Na zdravotní pojištění se strhává stále stejné procento – jedná se o 4,5% z hrubé mzdy. Od ledna 2024 se ale zvýšilo minimální zdravotní pojištění na 2552 Kč.

Ten kdo pracuje za nižší mzdu, než kolik je minimální výplata v roce 2024 (tj. méně než 18 900 Kč), tak může někdy doplácet i doplatek do minimálního zdravotního pojištění. Netýká se to ale těch, za koho platí zdravotní pojištění stát.

Kolik jsou daně z výplaty v roce 2024?

Základní sazba daně z výplaty, se v roce 2024 neměnila. Základní daň je 15% z hrubé mzdy. Někteří zaměstnanci ale platí i zvýšenou sazbu 23% – zde se od 1. 1. 2024 změnil limit, a 23% se platí z hrubé mzdy nad 131 901 Kč.

Daňové slevy a daňový bonus za dítě v roce 2024

Od ledna 2024 se zrušila daňová sleva pro studenty a školkovné, a změnily se podmínky pro daňovou slevu za manželku. Při výpočtu výplaty, se ale tyto změny u většiny lidí nijak neprojeví (sleva za dítě ve školce, nebo za manželku se řeší až v ročním zúčtování daně).

Základní daňové slevy, jsou v roce 2024 stále stejné:

Daňové slevy 2024 roční/měsíční
Sleva na poplatníka 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela/manželku 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P 49 680 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 27 840 Kč (2320 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (měsíčně 3720 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (měsíčně 4640 Kč)

Při uplatnění daňové slevy na dítě (nebo za více dětí), může být nárok i na daňový bonus. Na ten je v roce 2024 nárok, pokud je roční příjem vyšší než 113 400 Kč (tj. minimálně 9450 Kč měsíčně). Daňovu slevu na dítě si ale může uplatnit jenom jeden z rodičů.

Výpočet výplaty u dohody DPP a DPČ

Výpočet čisté mzdy u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ) je podobný, jako výpočet výplaty u zaměstnání na HPP.

Hlavní rozdíl je v tom, že u DPP nebo DPČ se někdy neplatí sociální a zdravotní pojištění. U DPP se pojištění platí až při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně. U dohody DPČ se pojištění platí až při příjmu od 4000 Kč měsíčně.

Podmínky pro odvody u dohody DPP, se ale budou od začátku července měnit. Od 1. 7. 2024 budou platit nové podmínky – ty se ale budou týkat především těch, kdo mají více souběžných dohod během jednoho měsíce. Jinak by stále mělo platit, že při příjmu do 10 500 Kč měsíčně, se pojištění i nadále naplatí