Kalkulačka exekuce na mateřskou 2021

I v případě exekuce na mateřskou vám tedy zůstává nejméně základní nezabavitelné minimum. To je v roce 2021 ve výši 7873 Kč.
Pokud jste doma na mateřské s dítětem, a dostáváte mateřskou nebo rodičovskou, a hrozí vám nyní exekuce formou srážek, pak by vás mohlo zajímat, jak je to s exekucí na mateřskou. Může exekutor zabavit i mateřskou nebo rodičovskou? A kolik přesně by si mohl vzít? Jaká je výše exekučních srážek z mateřské nebo rodičovské? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i online kalkulačku pro výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci v roce 2021.

Může exekutor zabavit i mateřskou?

Pokud nyní budeme mluvit o „mateřské“ ve smyslu peněžitá pomoc v mateřství, což je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění v době čerpání mateřské dovolené (tedy od 6 až 8 týdne před porodem po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte nebo 37 týdnů u dvou a více dětí), pak platí, že z tohoto příjmu mohou být prováděny srážky.

Mateřská, nebo tedy přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM) spadá mezi příjmy, postižitelné srážkami z důvodu exekuce. Patří tam i jiné příjmy – například ostatní nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Exekutor může uvalit srážky i na důchod nebo na sociální dávky.

Výpočet exekuce na mateřskou – nezabavitelná částka a srážky 2021

Do kalkulačky můžete zadat výši své mateřské (peněžité pomoci v mateřství), nebo i jiné příjmy (výplata, nemocenská, podpora, důchod apod., výpočet je vždy stejný).

Kalkulačka exekuce od 1.1.2021
Čistý měsíční příjem
(mateřská nebo jiný příjem)

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2021?

I v případě exekuce na mateřskou platí, že vám exekutor určitě nemůže zabavit všechno (to by bylo možné pouze v případě, že byste měli více různých příjmů, a nezabavitelná částka byla již zohledněna u jiného příjmu).

I v případě exekuce na mateřskou vám tedy zůstává nejméně základní nezabavitelné minimum. To je v roce 2021

 • v roce 2020 to bylo 7 771,50 Kč
 • od 1. 1. 202 je to 7 873 Kč

Pokud již máte děti (nebo po narození dítěte), tak se vám od 1.1.2021 započítá za každé dítě, na které máte vyživovací povinnost, částka 2624,30 Kč (do 30.12.2020 je to jenom 2590,50 Kč). To samé i za manžela (nebo manželku, pokud by PPM čerpal otec dítěte).

Příklad výpočtu srážek při exekuci v roce 2021

Pro lepší názornost uvedeme jeden příklad toho, jak se vypočítají srážky a nezabavitelné minimum při exekuci na mateřskou:

Příklad k 1.1.2021: Paní Nováková je na mateřské před porodem. Má se jí narodit již druhé dítě. Paní Nováková dostává mateřskou ve výši 16800 Kč měsíčně. Má manžela a exekuce je vedena z důvodu nepřednostní pohledávky (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?). Jaká by byla případná výše srážek z mateřské, a kolik by jí mělo zůstat?

 • Výše mateřské = 16800 Kč
 • Nezabavitelné minimum za p. Novákovou = 7 873 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manžela = 2 624,3 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částka za 1 dítě = 2 624,3 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 13 122 Kč

Po odečtení nezabavitelné částky, se zbytek mateřské (3678 Kč) dělí na třetiny. Jednu třetinu dostává exekutor (u přednostní pohledávky by dostal dvě třetiny), dvě třetiny dostává p. Nováková (u přednostní pohledávky by dostala pouze jednu třetinu). Pokud by zbytek mateřské byl vyšší než 20 994 Kč, tak se na třetiny rozdělí jen 20 994 Kč a zbytek si bere exekutor.

V tomto příkladu je výsledek:

 • Srážka na exekuci = 1 226 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 15 574 Kč

Až se paní Novákové narodí i druhé dítě, tak se nezabavitelná částka zvýší o dalších 2 624,30 Kč. Celkem tedy bude 15 746 Kč. Pak by srážky na exekuci vypadaly takto:

 • Srážka na exekuci = 351 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 16 449 Kč

Pokud by ale měla přednostní pohledávku, pak by s jedním dítětem měla:

 • Srážka na exekuci = 2 452 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 14 348 Kč

Pokud by ale měla přednostní pohledávku a dvě děti pak by byl výsledek výpočtu přednostní exekuce:

 • Srážka na exekuci = 702 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 16 098 Kč

Může exekutor zabavit i rodičovskou?

Po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je pak obvykle vyplácena sociální dávka rodičovský příspěvek. I rodičovská ale podléhá exekuci. Postup výpočtu je pak identický, jako u exekuce na mateřskou.

Jediným rozdílem může být to, že při čerpání rodičovského příspěvek na 3 roky, je zpravidla vyplácena částka 10 000 Kč. To je méně než nezabavitelné minimum matky s dítětem (nezabavitelné minimum matky se dvěma dětmi nebo ženy, která má dítě/děti a manžela, je pak ještě větší), tak že pak ve výsledku exekutor nemůže vůbec nic zabavit)

Pokud by ale některé žena (muž) měla vyšší rodičovský příspěvek – aktuální maximum je pro rok 2021 ve výši 43 470 Kč (což je maximální výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2021), pak už srážky mohou proběhnout za stejných podmínek, jako u mateřské. Pokud vám snad hrozí exekuce na rodičovskou, pak můžete použít výše uvedenou kalkulačku pro výpočet exekuce na mateřskou. Výpočet exekuce na rodičovský příspěvek se v ničem neliší od toho, jak se to počítá u PPM.