Kalkulačka exekuce na mateřskou od ledna 2024

I v případě exekuce na mateřskou vám tedy zůstává nejméně základní nezabavitelné minimum. To je od 1. 1. 2023 ve výši 13 638 Kč (za manžela, manželku nebo dítě, se připočítává dalších 3 409,50 Kč).
Pokud jste doma na mateřské s dítětem, a dostáváte mateřskou nebo rodičovskou, a hrozí vám nyní exekuce formou srážek, pak by vás mohlo zajímat, jak je to s exekucí na mateřskou. Může exekutor zabavit i mateřskou nebo rodičovskou? A kolik přesně by si mohl vzít? Jaká je výše exekučních srážek z mateřské nebo rodičovské? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i online kalkulačku pro výpočet srážek a nezabavitelné částky při exekuci v roce 2024.

Může exekutor zabavit i mateřskou?

Pokud nyní budeme mluvit o „mateřské“ ve smyslu peněžitá pomoc v mateřství, což je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění v době čerpání mateřské dovolené (tedy od 6 až 8 týdne před porodem po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte nebo 37 týdnů u dvou a více dětí), pak platí, že z tohoto příjmu mohou být prováděny srážky.

Mateřská, nebo tedy přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM) spadá mezi příjmy, postižitelné srážkami z důvodu exekuce. Patří tam i jiné příjmy – například ostatní nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti. Exekutor může uvalit srážky i na důchod nebo na sociální dávky.

Výpočet exekuce na mateřskou – nezabavitelná částka a srážky 2024

Do kalkulačky můžete zadat výši své mateřské (peněžité pomoci v mateřství), nebo i jiné příjmy (výplata, nemocenská, podpora, důchod apod., výpočet je vždy stejný).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024?

I v případě exekuce na mateřskou platí, že vám exekutor určitě nemůže zabavit všechno (to by bylo možné pouze v případě, že byste měli více různých příjmů, a nezabavitelná částka byla již zohledněna u jiného příjmu).

I v případě exekuce na mateřskou vám tedy zůstává nejméně základní nezabavitelné minimum. To se v roce 2024, poměrně výrazně mění (především kvůli změnám u normativních nákladů na bydlení).

Zatímco v předchozích letech, se nezabavitelná částka téměř vždy jenom zvyšovala, od začátku roku 2024 dochází k poklesu:

 • Nezabavitelná částka od 1. 1. 2024  = 12 705 Kč
 • Za dítě (nebo za manžela) od 1. 1. 2024 = 3 176 Kč

Pokud již máte děti (nebo po narození dítěte), tak se vám od 1. 1. 2024 započítá za každé dítě, na které máte vyživovací povinnost, částka 3 176 Kč. To samé i za manžela (nebo manželku, pokud by PPM čerpal otec dítěte).

Příklad výpočtu srážek při exekuci v roce 2024

Pro lepší názornost uvedeme jeden příklad toho, jak se vypočítají srážky a nezabavitelné minimum při exekuci na mateřskou:

Příklad k 1.1.2024: Paní Nováková je na mateřské před porodem. Má se jí narodit již druhé dítě. Paní Nováková dostává mateřskou ve výši 22 800 Kč měsíčně. Má manžela a exekuce je vedena z důvodu nepřednostní pohledávky (viz: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?). Jaká by byla případná výše srážek z mateřské, a kolik by jí mělo zůstat?

 • Výše mateřské = 22 800 Kč
 • Nezabavitelné minimum za p. Novákovou = 12 704,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manžela = 3 176,17 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za první dítě = 3 176,17 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 19 057 Kč

Po odečtení nezabavitelné částky, se zbytek mateřské (3 743 Kč) dělí na třetiny. Jednu třetinu dostává exekutor (u přednostní pohledávky by dostal dvě třetiny), dvě třetiny dostává p. Nováková (u přednostní pohledávky by dostala pouze jednu třetinu). Pokud by zbytek mateřské byl vyšší než 28 586 Kč, tak se na třetiny rozdělí jen 28 586 Kč a zbytek si bere exekutor.

V tomto příkladu je výsledek:

 • Srážka na exekuci = 1 247 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 21 553 Kč

Až se paní Novákové narodí druhé dítě, tak se nezabavitelná částka zvýší o dalších 3 176,17 Kč. Celkem tedy bude 22 234 Kč. Po narození druhého dítěte, bude nezabavitelné minimum vyšší, a srážka na exekuci se adekvátně sníží – exekutor bude mít nárok jenom na 188 Kč (1/3 ze zbylé části mateřské, po odečtení nezabavitelné částky):

 • Srážka na exekuci = 188 Kč
 • Zbytek mateřské po exekuci = 22 612 Kč

Může exekutor zabavit i rodičovskou?

Po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství) je pak obvykle vyplácena sociální dávka rodičovský příspěvek. I rodičovská ale podléhá exekuci. Postup výpočtu je pak identický, jako u exekuce na mateřskou.

Jediným rozdílem může být to, že při čerpání rodičovského příspěvek na 3 roky, je zpravidla vyplácena částka 13 000 Kč . To je méně než nezabavitelné minimum pro samotnou ženu (nezabavitelné minimum matky s jedním nebo se dvěma dětmi nebo ženy, která má dítě/děti a manžela, je pak ještě větší), tak že pak ve výsledku exekutor nemůže vůbec nic zabavit)

Pokud by ale některé žena (muž) měla vyšší rodičovský příspěvek – aktuální maximum je pro rok 2024 ve výši 53 910 Kč (což je maximální výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2024), pak už srážky mohou proběhnout za stejných podmínek, jako u mateřské. Pokud vám snad hrozí exekuce na rodičovskou, pak můžete použít výše uvedenou kalkulačku pro výpočet exekuce na mateřskou. Výpočet exekuce na rodičovský příspěvek se v ničem neliší od toho, jak se to počítá u PPM.